KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Pagrindinis
RSS
2015 11 25
2015.11.25 9:51:46 AM
 


2015 11 23
2015.11.23 2:38:26 PM

2015 11 17
2015.11.18 1:00:39 PM

Tėvų saviugdos klubo pirmasis susitikimas įvyks lapkričio  23 d. (pirmadienį) 17.30 val. 208 kab.
Lietuvos tėvų forumo moderatorė Jolanta Lipnevičienė su tėvais diskutuos ir kartu ieškos atsakymo į aktualų klausimą : „ Kaip stiprinti vaikų motyvaciją gyventi atsakingą gyvenimą?“.  Maloniai laukiame visų tėvelių.

Administracija

2015 11 16
2015.11.18 12:43:02 PM

Lapkričio 18 dieną 17.30 valandą vyks 1–4 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti.


2015 11 13
2015.11.16 9:47:08 AM

   

   2015 m. lapkričio 13 d. gimnazijoje lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto mobilioji aplinkos technologijų laboratorija. Laboratorijoje darbą organizavo Mantas Pranskevičius, aplinkos inžinerijos fakulteto mokslų daktaras, Mantas Zemleris, aplinkos apsaugos instituto tyrėjas ir VitalijKolodiynskij, aplinkos apsaugos instituto magistrantas. Gimnazijos VGTU klasės  ir mokinių mokslinės draugijos (MMD) mokiniai, padedami universiteto aplinkos apsaugos instituto darbuotojų, ne tik išbandė modernius prietaisus, bet ir patys atliko gimnazijos aplinkos oro teršalų koncentracijų matavimus, triukšmo lygio ir mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tyrimus.
2015 11 12
2015.11.12 12:06:01 PM

Bibliotekoje vyksta medijų pamokos 

     Bibliotekoje vyksta medijų ir informacinio raštingumo ugdymo pamokos. 1a klasės mokinių grupė jau susipažino su informacijos paieškos specifika įvairiuose šaltiniuose, pramoko naudotis elektroniniais bibliotekų katalogais, savarankiškai susirasti reikiamą leidinį lentynoje. Lapkričio 11 d. pamokos tema  –sklandi komunikacija tarp žmonių – simboliškai sutapo su Šiaurės šalių bibliotekų savaitės pasirinkta draugystės tema.  Džiugu, kad mokiniai sėkmingai atliko pačią sunkiausią užduotį: tyliai ir pagarbiai stebėjo vieni kitų darbą per kūrybinio rašymo pratybas. Pajutome, kad svarbiausia sėkmingo komunikavimo sąlyga – pasirengimas girdėti kitą, jo neužgožti, nekritikuoti, nebijoti pačiam būti nepriimtam. Bene taikliausiai pamoką apibendrino bibliotekininkė R. Burbaitė: „Su draugu galima kalbėtis tyla.“

 
 

2015 11 09
2015.11.09 2:41:47 PM

Brangieji mūsų bendruomenės nariai, 

 Labai nudžiugintumėte mus ir ateities kartas, jeigu padovanotumėte gimnazijos bibliotekai naujų knygų. Akcija Knygų kalėdos vyksta nuo 

 lapkričio 16 d. iki  sausio 6 d. 

Knygas galite nešti į biblioteką arba atiduoti klasių vadovams.

Bibliotekininkės2015 11 05
2015.11.05 2:04:18 PM

    Lapkričio 6-ąją dieną įvyko kasmet rengiamos pirmokų krikštynos. Šių metų tema – FUX TV.  Pirmokams buvo patikėta sukurti pasirodymus remiantis televizijos laidomis: „Magijos šou“, „Gyvūnijos pasaulyje“, „Meksikietiška melodrama“ bei „Labanakt, vaikučiai“. Tradicinei šventeijos organizatoriai antrokai ruošėsi ilgai, stropiai ir nuoširdžiai:kūrė scenarijų, dekoracijas, vaidino ir šoko. Kaip ir kiekvienais metais, pirmokų laukė dideli išbandymai – jie turėjo pereiti tamsųjį tunelį, ragauti šventės organizatorių parengtų vaišių, nusigrimuoti prieš televizijos eterį. Žinoma, pakrikštytos buvo ir pirmokų auklėtojos. Jos tariamoje „Beatos ir pragaro virtuvės“ laidoje kartu su seniūnais turėjo pagaminti unikalius sumuštinius ir vėliau juos suvalgyti. Tą vakarą Šviesiosios gimnazijos kiemelyje aidėjo juokas ir aplodismentai artistams. Ypatingai prasminga finalinė šventės daina „Ačiū, kad žiūrėjot“, kurią atliko antrokai. Visi jautėmės tarsi mes esame viena didelė, graži ir draugiška šeima. Be galo malonubuvo antrokams kai už šventės programą renginio pabaigoje jiems net atsistoję plojo pirmokai ir garsiai skandavo: „Ačiū, ačiū“. Na, o vėliau visi gimnazistai galėjo iki vėlyvo vakaro linksmintis diskotekoje, kurią vedė buvę gimnazistai Martynas Tutka ir Juras Lapienis. Antrokai labai dėkingi už pagalbą visiems, o ypač mokytojoms, kurios padėjo kurti šventinę nuotaiką,– renginių organizatorei ŽydroneiSmulskienei, Daivai Naujokienei, Daivai Petkevičiūtei, Sigitai Aukštiejūtei-Morkūnienei, Danguolei Civilkienei, Vidmantui Valantiejui.

Milda Augustaitytė,  2b klasės gimnazistė

2015 11 04
2015.11.04 6:45:57 PM

Lapkričio 5 dieną gimnazijos kiemelyje vėl pakvipo pyragais. Gimnazistai aktyviai dalyvavo „Išsipildymo akcijoje“ir suorganizavo tikrą pyragų turgų. Pyragų parduota net už 201.66 Eur. Surinktos lėšos bus panaudotos  išsipildymo akcijai. 
2015 11 04
2015.11.04 3:40:26 PM2015 10 28
2015.10.28 2:41:03 PM

       Spalio 29 d. 17.30 val. 208 kab. kviečiame gimnazistų tėvelius  atvykti į paskaitą-diskusiją
"Amžius, kai jau nebe vaikas, bet dar ir nesuaugęs",
kurią organizuoja gimnazijos psichologė Rita Bagdonaitė.  Susitikimo metu  aptarsime pagrindinius paauglystės ypatumus, diskutuosime, su kokiais dažniausiai sunkumais susiduria būtent šio amžiaus tarpsnio jaunuoliai,  kaip tarpusavio  bendravimo klausimus sprendžia tėvai,  dėl ko reiktų sunerimti.  Kalbėsime, kaip bendravimą tarp tėvų ir vaikų padaryti efektyvesniu.


2015 10 23
2015.10.23 1:19:02 PM


     Vilniaus A. Mickevičiaus biblioteka, Lietuvos rašytojų sąjunga, "Labai" teatras ir "Bernardinai.lt", minėdami jubiliejinius G. Morkūno metus, paskelbė jo vardo pirmosios esė konkursą. Jame dalyvavo 3a kl. mokinė Austė Raicevičiūtė (mokytoja Elona Rimdeikienė).


Šaunuolė Austė!
2015 10 22
2015.10.22 3:30:55 PM

    
    
Spalio 15 d. gimnazijoje įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto klasės pirmosios biologijos, ekologijos ir karjeros planavimo pamokos. Mokiniai įgijo žinių apie mikrodumblių panaudojimą biodegalų gamybai, augalų dauginimą  in vitro, atliekas ir jų tvarkymą. Šias pamokas vedė į gimnaziją atvykę dėstytojai – profesorė, mokslų daktarė Aušra Blinstrubienė, ASU docentė, mokslų daktarė Vilda Grybauskienė, ASU mokslo darbuotoja Virginija Skorupskaitė, ASU Karjeros centro profesijos specialistė Daiva Pugevičienė ir ASU Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius. Vėliau numatyti vizitai ir į Aleksandro Stulginskio universitetą, kur mūsų pirmųjų klasių gimnazistai atliks įvairius laboratorinius darbus, mokysis netradicinėse erdvėse, dalyvaus neformalioje studentų organizuojamoje veikloje.

2015 10 12
2015.10.19 9:07:34 AM

Renesansas kitaip

Š.m. spalio 12 dieną lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 3d klasės mokiniams buvo visiškai kitokia nei įprastai. Mokiniai turėjo galimybę ne tik perskaityti vadovėlyje išdėstytą teorinę medžiagą, bet ir gyvai pamatyti išlikusius Renesanso kultūrinius paminklus Kėdainiuose. Mokiniai susipažino su to meto statiniais, išgirdo savo gimtojo miesto istoriją. Taip pat  aplankė Kėdainių evangelikų  reformatų bažnyčioje esantį Radvilų mauzoliejų, pamatė garsiųjų Radvilų sarkofagus. Šioje neįprastoje pamokoje neapseita ir be linksmybių! Mokiniai, apsilankę Kėdainių krašto muziejuje, turėjo galimybę netgi persirengti renesanso stiliaus drabužiais, paskaityti J. Radvano „Radviliados“ ištraukas, suvaidinti mini spektakliuką, pasidairyti po neseniai atidarytą tarptautinę parodą „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos – didingos kunigaikščių epochos pradžia“.

                      Ši pamoka buvo ne tik turininga, bet ir linksma,  įdomi. Mokiniai pagilino savo turimas žinias, vizualiai įvertino Renesanso išskirtinumą, suprato to meto stilių, architektūrą, praplėtė istorijos  žinias apie savo gimtąjį kraštą.

                                                                                Orinta Mikoliūnaitė, 3d2015 10 14
2015.10.14 11:29:55 AM

3-okų dėmesiui!

PROJEKTŲ TEMŲ PASIŪLA
2015-2016 m. m. plačiau...2015 10 13
2015.10.13 1:59:50 PM

Sveikiname EUROSCOLA konkurso laimėtojus – Joną Kamberą, Marijų Plakį, Tadą Paškevičių, Einarą Sipavičių, Agnę Mickutę , Vitą Navicką, Tomą Volkevičių, Rusnę Kuliešaitę, Edviną Jusį, Igną Grikšą ir jų vadovus – Indrę Mackevičienę ir Liną Mankų! 
Linkime geros kelionės  į Strasbūrą 2016 m. vasario 5 d.!

2015 10 07
2015.10.07 8:48:29 AM


Gerbiami pirmokų tėveliai,
Maloniai kviečiame spalio 7 d. (trečiadienį)  17.30 val. atvykti į tėvų susirinkimą.2015 10 05
2015.10.06 11:23:48 AM

Sveikiname Moniką Maliauskaitę,  2a klasės gimnazistę, už darbą „Liuteronų bažnyčia“ 1-ojoje respublikinėje mokytojų ir jų mokinių parodoje „Gimtasis miestas miniatiūrose“ pelniusią  Švietimo ministerijos  apdovanojimą.


2015 10 01
2015.10.01 4:42:24 PM


2015 10 01
2015.10.01 3:18:16 PM
285 items total 1  2  3  4  5  ...  15